Kursy i poziomy

Kursy języka angielskiego w FOCUS ENGLISH SCHOOL są prowadzone na wszystkich poziomach zaawansowania. Głównym kryterium przypisania ucznia do danej grupy jest poziom jego wyjściowej wiedzy i umiejętności językowych sprawdzany przed rozpoczęciem kursu podczas rozmowy z lektorem oraz testu poziomującego (placement test). Rozmowa z lektorem pozwala także ustalić oczekiwania ucznia oraz jego dotychczasowe doświadczenia językowe. Aby ułatwić wybór właściwej grupy i dopasować się do potrzeb i oczekiwań naszych uczniów proponujemy następujące kursy.

  • Kurs dla dzieci w wieku przedszkolnym – połączenie nauki z zabawą, kształtowanie pierwszych, a więc bardzo ważnych prawidłowych nawyków językowych, poznawanie słownictwa i podstawowych struktur gramatycznych, oswajanie z językiem poprzez gry i zabawy dydaktyczne, naukę piosenek i rymowanek oraz elementy dramy i kinezjologii edukacyjnej („ćwiczenia obu półkul mózgowych”). Ponadto, doskonalenie koncentracji uwagi i samodzielności w nowych sytuacjach komunikacyjnych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w trybie 90 minut z 5-minutową przerwą i podwieczorkiem.

  • Kursy dla uczniów szkoły podstawowej – doskonalenie płynności w mówieniu, poszerzanie słownictwa, wprowadzanie nowych konstrukcji składniowych, ćwiczenia czytania ze zrozumieniem, wspieranie poczucia skuteczności i samodzielności, rozwijanie zdolności do współpracy opartej na przekazywaniu i odbieraniu informacji, storytelling – zadania językowe dotyczące treści wspólnie czytanych opowiadań, bajek, komiksów. Nauka jest wspomagana przez liczne materiały wizualne, atrakcyjne powtórki oraz gry i zabawy językowe oraz kulturoznawcze. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, dla uczniów klas I-III są połączone z 5-minutową przerwą i podwieczorkiem.

  • Kurs autorski – zajęcia będące połączeniem zajęć grupowych i indywidualnych lub w parach z interaktywną platformą językową dostępną 24 h na dobę. Kurs odpowiedni dla osób w dowolnym wieku, lecz posługujących się językiem angielskim na poziomie minimum średniozaawansowanym (intermediate). Istnieje możliwość połączenia tego kursu z innymi np. ogólny od poziomu intermediate wzwyż + platforma. Każdy uczeń jest szczegółowo zapoznawany z zasadami działania platformy. Warunkiem koniecznym realizacji kursu jest dostęp do Internetu oraz podstawowa umiejętność obsługi komputera.

  • Kurs konwersacyjny – cykl spotkań dla osób w dowolnym wieku począwszy od poziomu średniozaawansowanego (intermediate). Doskonały sposób na pozostawanie w kontakcie z językiem i utrzymanie posiadanego poziomu. Ciekawa, uniwersalna tematyka. Trening swobodnego wyrażania opinii, porozumiewania się, praktyczne wykorzystanie znanych i nowych konstrukcji składniowych oraz słownictwa. Istnieje możliwość ich połączenia z innym kursem. To także kurs „poprawy złych nawyków językowych”, urozmaiconych zadań opartych na materiałach autentycznych: artykułach z czasopism, fragmentach filmów, programów radiowych i telewizyjnych. Kurs odpowiedni dla osób mających dłuższą przerwę w kontakcie z językiem, jak również dla osób wyjeżdżających za granicę lub rozważających naukę na wyższych poziomach. Zajęcia odpowiednie dla osób zapracowanych, gdyż odbywają się raz w tygodniu. Grupy mieszane wiekowo.

  • Kurs ogólny (General English) na dowolnym poziomie dla grup mieszanych wiekowo – zajęcia od poziomu początkującego (beginner) do poziomu biegłości językowej (proficiency). Kurs można zakończyć na danym poziomie lub kontynuować na poziomie wyższym pod warunkiem zdania testu kończącego każdy semestr na poziomie minimum 75%. Praca z podręcznikiem oraz z materiałami autentycznymi. Zajęcia ukierunkowane na aktywne mówienie i słuchanie z elementami powtórzeń z gramatyki. Atrakcyjne i częste powtórki materiału, różnorodne przedsięwzięcia zachęcające do nauki, poprawności językowej, kreatywności i współdziałania. Wariant kursu z przygotowaniem do dowolnego egzaminu, od gimnazjalnego, poprzez maturalny do egzaminów Cambridge uwzględnia systematyczne rozwiązywanie autentycznych testów egzaminacyjnych oraz praktyczne zapoznanie z formułą i wymaganiami egzaminów, a także typowymi błędami popełnianymi przez zdających. Kurs jest połączony z dodatkową aktywnością pod kierunkiem lektora online w ramach interaktywnej platformy językowej. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.

  • Kursy specjalistyczne (Medical, Legal, Business English) – język angielski dla lekarzy, pielęgniarek, prawników, osób związanych z pracą w biznesie. Poziomy od Intermediate wzwyż. Zajęcia ukierunkowane na słownictwo, mówienie i aktywne słuchanie. Praca z podręcznikiem oraz z materiałami autentycznymi. Zajęcia odbywają się w cyklu jednego spotkania tygodniowo. Kurs można połączyć z kursem ogólnym oraz autorskim.

  • Kurs „na życzenie” dla grup zorganizowanych – zajęcia dostosowane do potrzeb minimum 7-osobowej grupy np. angielski dla firmy z możliwością zajęć weekendowych. Program zajęć jest ściśle opracowany pod kątem oczekiwań i czasu trwania kursu. Przewidujemy wariant standardowy i intensywny. Kurs połączony z dostępem do lekcji online.


  • Zajęcia oraz konwersacje indywidualne . Zajęcia te mają formę 60 lub 120 minutowych spotkań z lektorem (lektor + uczeń lub lektor + 2 uczniów) ukierunkowanych pod kątem indywidualnych potrzeb ucznia/uczniów. Mogą stanowić uzupełnienie odbywanego kursu, przygotowanie do zajęć w grupie lub doraźną formę kontaktu z językiem.

  • Reklamy