Wprowadzenie

Szanowni Państwo,

witam na stronie internetowej stworzonej przeze mnie Przyjaznej szkoły języka angielskiego FOCUS ENGLISH SCHOOL w Lublinie. Nazywam się Monika Kwiecień-Głaz. Jestem absolwentką anglistyki na Wydziale Humanistycznym KUL oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Od lat pracuję z osobami we wszystkich przedziałach wieku, łącząc swoje doświadczenia i pasje językowe oraz psychopedagogiczne.

Na wszystkich poziomach nauczania mój zespół pracuje zgodnie z podejściem komunikacyjnym zapewniającym skuteczne porozumiewanie się. Organizujemy zajęcia w taki sposób, aby zadbać o harmonijny rozwój czterech kluczowych sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania. Zajęcia mają zatem charakter zintegrowany. Starannie dobieramy do nich wszystkie materiały. Opracowujemy własne ćwiczenia, testy sprawdzające i pomoce wizualne. Poszukujemy ciekawych materiałów autentycznych tak, aby nauka nie ograniczała się do pracy z podręcznikiem, by przebiegała w sytuacjach zbliżonych do naturalnych, odwoływała się do zainteresowań uczniów. Realizujemy zagadnienia z zakresu „kulturówki” krajów anglojęzycznych.

Dziękuję za odwiedzenie strony i serdecznie zapraszam do współpracy.

Z poważaniem – Monika Kwiecień-Głaz.