Regulamin kursów

FOCUS ENGLISH SCHOOL
Przyjazna szkoła języka angielskiego
ul. Jana Sawy 4 lok. 03
20-632 Lublin
NIP: 866-120-70-38
Regon: 061439872
tel. 81 472 62 02 lub 504 815 395
Kontakt e-mail: FOCUS@onet.com.pl


REGULAMIN KURSÓW J. ANGIELSKIEGO

  1. Kursy j. angielskiego oferowane przez FOCUS ENGLISH SCHOOL odbywają się w siedzibie szkoły w Lublinie przy ul. Jana Sawy 4 (lokal 03) zgodnie z udostępnionym harmonogramem zajęć.
   2. Szkoła zobowiązuje się:

    -zakwalifikować ucznia na odpowiedni kurs (testy poziomujące i rozmowa z lektorem są nieodpłatne),
    -zapewnić odpowiednie warunki lokalowe, doświadczoną kadrę oraz przyjazną i motywującą atmosferę zajęć,
    -wspierać rozwój kompetencji językowych i społecznych oraz zainteresowań związanych z kulturą krajów anglojęzycznych,
    -indywidualizować proces nauczania,
    -udzielać informacji zwrotnych na temat postępów uczniów oraz ich mocnych i słabych stron w nabywaniu wiedzy i umiejętności,
    -umożliwić ciągłość nauki na kolejnych poziomach.

 

   Ponadto szkoła przewiduje organizację bezpłatnych egzaminów próbnych dla gimnazjalistów, maturzystów oraz osób planujących egzaminy Cambridge (PET, KET, FCE, CAE, CPE), jak również konkursów i przedsięwzięć językowych z nagrodami.
  3. Zajęcia organizowane są w godzinach pracy szkoły (pon.–pt. 15–20 oraz sob. 11–15). Wyjątkiem mogą być godziny zajęć indywidualnych, kursu autorskiego, dla firm i grup zorganizowanych oraz kursy wakacyjne.
  4. Uczniowie mogą korzystać z proponowanych rabatów. Rabaty nie dotyczą oferty promocyjnej (pakietu rodzinnego i promocji dla studentów), kursu autorskiego, wakacyjnego i konwersacji. W przypadku kursów dla rodzeństwa rabaty przysługują drugiemu uczniowi. Nieterminowe opłaty są równoznaczne z rezygnacją z rabatów.
  5. Zajęcia prowadzone są w grupach od 5 do 10 osób, a także w trybie indywidualnym w formie konwersacji, wyrównywania zaległości lub zajęć dodatkowych. W przypadku grup mniejszych lub większych cena kursu może ulec zmianie po uzgodnieniu z osobami zainteresowanymi.
  6. Zajęcia grupowe odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w zależności od wybranego kursu. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
  7. Zasady i terminy płatności zajęć indywidualnych, konwersacji, kursu autorskiego, dla firm i grup zorganizowanych są odrębnie ustalane z zainteresowanymi.
  8. Szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi wyłącznie na swoim terenie oraz w czasie trwania zajęć.
  9. W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły, zajęcia zostaną odpracowane w terminie ustalonym na podstawie decyzji przynajmniej połowy uczniów danej grupy.
  10. Uczniowie zobowiązują się do regularnego uczęszczania na zajęcia, kulturalnego zachowania, współpracy, aktywnego uczestnictwa w zajęciach, odrabiania prac domowych oraz uczestnictwa w testach sprawdzających.
  11. Nieobecności ucznia na zajęciach grupowych nie są odliczane od ceny kursu. Szkoła zapewnia uczniom nieobecnym bezpłatne konsultacje i zajęcia dodatkowe w celu uzupełnienia wiadomości oraz udostępnia materiały z zajęć, na których uczniowie nie byli obecni.
  12. Uczeń może zrezygnować z kursu i otrzymać całkowity zwrot należności w terminie do 10 dni od daty jego rozpoczęcia.
  13. W przypadkach losowych uniemożliwiających kontynuację kursu szkoła zwraca wpłaconą należność za niewykorzystane zajęcia.
  14. Wszelkie materiały dydaktyczne w wersji papierowej i online są wliczone w cenę zajęć.
  15. Na zakończenie kursu uczeń otrzymuje stosowny certyfikat.
Reklamy